Informatienota

INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN AANDELEN DOOR HONK INVEST CVSO, ERKENDE SOCIALE ONDERNEMING

 

                                    Geen voorafgaande controle door FSMA

 

Honk is ontstaan vanuit een vriendengroep van 13 jongeren met een beperking.  Marie, Ella, Simon, Lore, Sarah, Elias, Thias, Jorn, Jasper, Caline, Glen, Elien en Lauranne kennen elkaar van op school en van activiteiten buiten de school.  Als vrienden versterken zij elkaar, dagen zij elkaar uit en zorgen zij voor elkaar.  Als groep zijn ze zelfredzamer dan elk op zich.  Hun vriendschap en de wens om samen te blijven is de bestaansreden van HONK.  Door budget en zorg te delen, maken we ons project waar.  

Deze aanbieding van aandelen komt er naar aanleiding van de investering in een nieuw project, zijnde het HONKhuis : de bouw van 13 wooneenheden voor mensen met een beperking.  Daarnaast zal er ook een gemeenschappelijke keuken, eetplaats, zithoek, polyvalente ruimte, bureelruimte, kamer voor een inslaper, terras en kleine tuin voorzien worden. 

 

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD, NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN.

 

HONK INVEST CVSO staat in voor woongelegenheid voor 13 mensen met een beperking en is samen met vzw HONK een woon- en zorginitiatief voor mensen met een beperking, die door samen te zijn in de meest brede betekenis, hun zelfredzaamheid versterken. De waarden van HONK INVEST CVSO zijn solidariteit, respect, geborgenheid, verantwoordelijkheidszin.

 

HONK INVEST CVSO heeft samen met vzw HONK hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang en in het bijzonder in het belang van bijzondere mensen, te werken aan een inclusieve samenleving.

Intekenen op aandelen houdt een zeker risico in.  Je loopt het risico het bedrag dat je inbrengt geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Informatienota opgemaakt door HONK INVEST CVSO voor de uitgave van aandelen conform de bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit over de informatienota bij openbare aanbieding van aandelen.